Niniejszy Sklep został przygotowany przez MP UMIKA GROUP Robert Bentkowski Artur Kupracz s.c. w Legionowie przy ul. Jasnogórskiej 18A, jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce. Serwis umożliwia jednocześnie dokonanie zakupu produktów prezentowanych w serwisie

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują MP UMIKA GROUP Robert Bentkowski Artur Kupracz s.c. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.

Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą MP UMIKA GROUP Robert Bentkowski Artur Kupracz s.c.

Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane jako poufne.

MP UMIKA GROUP Robert Bentkowski Artur Kupracz s.c. nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowane. W szczególności dotyczy to sytuacji będących następstwem hakerskich działań.

MP UMIKA GROUP Robert Bentkowski Artur Kupracz s.c. informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez MP UMIKA GROUP Robert Bentkowski Artur Kupracz s.c., a firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

Copyright © 2014 MP UMIKA GROUP Robert Bentkowski Artur Kupracz s.c.